Årsplaner

Vi har laget årsplaner for bruk til barnetrinn og ungdomstrinn i faget mat og helse. De har en oversikt over alle leksjoner, hvilke kompetansemål leksjonene dekker og oppskrifter som er foreslått til hver leksjon. Du kan også legge inn egne kommentarer i årsplanene.