Hopp til hovedinnhold

Hva er Matopedia?

Matopedia er et lisensbasert, digitalt læreverk for mat- og helsefaget i grunnskolen. Læreverket skal være et godt hjelpemiddel for lærerne i arbeidet med å gi elevene teoretisk og praktisk matkunnskap, og ikke minst skal det gi inspirasjon og bidra til å skape matglede.

Det digitale læreverket er tilrettelagt for lærere og elever på barnetrinnet (5.–7. trinn) og ungdomstrinnet (8.–10. trinn), og tilpasset læreplanen MHE01-02. Læreverket er laget i tråd med kostrådene fra Helsedirektoratet og har helse, bærekraft og matsvinn som gjennomgående temaer.

 

 

Matopedia er opprinnelig utviklet av MatPrat, Opplysningskontoret for egg og kjøtt, og kom ut første gang i 2017. Fra og med skoleåret 2021–2022 er læreverket revidert i tråd med ny læreplan og nye kompetansemål, og det er tre av opplysningskontorene i det norske landbruket som står bak.

Det digitale læreverket inneholder leksjoner og oppskrifter, i tillegg til filmer og bildeserier som demonstrerer grunnleggende teknikker og metoder, og er brukervennlig for både lærere og elever. Undervisningsopplegget er gjennomarbeidet og klart til bruk, og egner seg for både erfarne mat- og helselærere, og lærere som nettopp har fått i oppgave å undervise i faget.

Matopedia inneholder også mye annet fagstoff om viktige tema som kjøkkenhygiene, mattrygghet, ernæring og kosthold, norsk og samisk matkultur og tradisjonsmat, smakssansen, bærekraftig matproduksjon og ‑forbruk, matsvinn og råvareutnytting samt dyrevelferd. Alle matvaregrupper er likeverdig omtalt, og oppskriftene inneholder en god balanse mellom retter basert på ulike råvarer

Alle leksjoner er knyttet til kompetansemål i læreplanen MHE1-02 og har en trinnvis oppbygging.

Det digitale læreverket er tilgjengelig på både bokmål og nynorsk.

 

Opplysningskontoret for egg og kjøtt (MatPrat), Opplysningskontoret for meieriprodukter (Melk.no) og Opplysningskontoret for brød og korn står bak læreverket. Opplysningskontoret for egg og kjøtt er ansvarlig redaktør. I tillegg har en rekke eksterne fagpersoner bidratt i utarbeidelsen.

 

Les mer om hvorfor de tre opplysningskontorene har laget Matopedia her.

         

Er det noe mer du lurer på? Send e-post til skole@oek.no eller ring 481 50 800.