Lærerveiledningen

Dette finner du i lærerveiledningen.

I lærerveiledningen finner du en oversikt over hvilke kompetansemål den aktuelle leksjonen omhandler. Kompetansemålene er kodet ut fra hvilket hovedområde de tilhører, og de er nummerert ut fra rekkefølgen de har i læreplanen. Det første kompetansemålet innen hovedområdet mat og kultur er følgelig forkortet MK1. Du finner kompetansemålene i sin helhet bakerst i lærerveiledningen.

I lærerveiledningen finner du også tips og råd til undervisningen for hver leksjon og i noen tilfeller fordypende stoff. For mange av leksjonene har vi også tatt med forslag til eksterne nettressurser. I lærerveiledningen finner du dessuten forslag til svar på spørsmål og oppdrag og noen utdypende forklaringer. 

Vi har satt opp et forslag til arbeidsfordeling og rekkefølge basert på de oppskriftene vi har foreslått. Elevene er da delt inn på den tradisjonelle måten, i enere, toere, treere og firere. Denne inndelingen kan det være lurt å følge i begynnelsen av skoleåret, fram til elvene har blitt bedre kjent på kjøkkenet og trygge på hva en leksjon på skolekjøkkenet innebærer. Etter hvert kan det være en god idé å la elevene selv diskutere og komme fram til hvordan de skal fordele oppgavene.

På grunn av allergier eller av andre hensyn kan det i visse tilfeller være nødvendig å tilpasse oppskriftene slik at alle elevene skal kunne smake på rettene som lages. For oppskriftene vi har foreslått til hver leksjon, har vi derfor satt opp en punktliste over erstatningsprodukter som kan brukes i den enkelte oppskrift hvis det er elever i gruppen som har allergi mot melkeprotein, gluten eller egg, eller som har laktoseintoleranse. Vi gjør også oppmerksom på oppskrifter som inneholder ulike typer nøtter. Ingrediensene i ulike produkter kan variere, og vi oppfordrer derfor deg som lærer til alltid å lese ingredienslisten dersom det er elever med allergi i klassen. Ofte kan oppskrifter ved hjelp av enkle grep gjøres vegetariske. Noen elever spiser for eksempel ikke svinekjøtt. I mange tilfeller kan svinekjøtt eller produkter som inneholder svinekjøtt, byttes ut med andre typer kjøtt og kjøttprodukter eller belgvekster og grønnsaker.