Nytt læreverk

Til skolestart lanseres det nye læreverket «Matopedia». «Matopedia» består av fem bøker med tilhørende app og en egen nettside.

Mat og helse er et svært viktig fag i grunnskolen, men dessverre også et fag som vies liten plass målt både i timetall og ressurser. Vi i MatPrat – Opplysningskontoret for egg og kjøtt ønsker at det nye læreverket «Matopedia» skal være et godt bidrag til å utdanne nye generasjoner av matinteresserte og matinformerte elever, samt bidra til å spre matglede, -inspirasjon og –kunnskap gjennom økt teoretisk og praktisk matkompetanse.

Det nye læreverket består av fem bøker, appen Matopedia og denne nettsiden. Det er to bøker for barnetrinnet (5 – 7. trinn) og tre for ungdomstrinnet (8 – 10. trinn) Bøkene er laget for å dekke Kunnskapsløftet, læreplanen i faget (MHE1-01) og kostrådene fra Helsedirektoratet.

Bøkene tilbys skolene gratis til skolene, men det belastes 20,- i frakt og ekspedisjonsgebyr per bok.

Mye nytt!

Det nye læreverket inneholder oppskrifter, råvarekunnskap, matlagingsteknikker og fagstoff om:

* Kjøkkenhygiene
* Mattrygghet
* Ernæring og kosthold
* Landbruksproduksjon og fisk- og sjømatproduksjon
* Bærekraftig mat og matproduksjon
* Dyrevelferd.

Bærekraft, dyrevelferd, ernæring og kosthold er viktige temaer i faget, og temaene går igjen i hele læreverket. Leksjonene har en trinnvis oppbygging, og følger skoleåret med sesonger og høytider.

Digitalt papir

I «Matopedia» brukes noe som kalles Digitalt Papir. Dette er et interaktivt verktøy utviklet for å skape større engasjement og matglede hos elevene. Enkelte sider i bøkene inneholder videoer som blir synlige ved bruk av appen «Matopedia» som kan lastes ned gratis i appstore. Dette skaper variasjon i læringsformen og treffer elevene på arenaer de allerede er godt kjent med. Sider med digitalt innhold er markert med et eget symbol.

Matopedia.no

Denne nettsiden er i første omgang rettet mot lærere, men skal på sikt utvides til å tilby materiale også til elever. På disse sidene vil du kunne søke på de ulike kompetansemålene, oppskriftene og leksjonene. I tillegg vil siden suppleres med ekstra stoff ut fra sesong og aktualitet. En rekke matlagingsteknikker vil bli demonstrert med korte og informative filmer som kan være nyttig både for lærere og elever. Elevene vil få mulighet til å kunne se mange av de samme filmene via appen «Matopedia».

Klikk her for å komme til bestilling av bøkene: http://mat.no/materiell/