Oppbyggingen av leksjonene

Slik er leksjonene bygget opp.

Nøkkelspørsmål og ingress

Hver leksjon starter med et nøkkelspørsmål som skal fungere som et utgangspunkt for elevenes refleksjon rundt fagstoffet som tas opp i leksjonen. Nøkkelspørsmålet kan også danne utgangspunkt for samtaler i klassen. Deretter følger en ingress som forteller elevene hva de skal lære i leksjonen. Ingressen skal dessuten motivere elevene til det videre arbeidet.

Teori

Omfanget av det teoretiske innholdet i hver leksjon varierer noe, men vi har forsøkt å begrense det slik at det skal passe til undervisningen. Det kan likevel være nødvendig å gi elevene hjemmelekser for å komme gjennom stoffet i enkelte leksjoner. Det er selvsagt opp til deg som lærer å legge opp undervisningen på bakgrunn av leksjonene. For at innholdet skal oppleves som interessant, har vi også krydret teksten med tilleggsopplysninger i form av Visste du at …-bokser.

Vil du vite mer?

Mange leksjoner inneholder infoboksene Vil du vite mer? Her kommer vi med forslag til nettressurser som elevene kan benytte til videre fordypning. De foreslåtte nettsidene er fra seriøse aktører, og det er hovedsakelig offentlige myndigheter som står bak.

Spørsmål og oppdrag

Leksjonene avsluttes med spørsmål og oppdrag. Hensikten med spørsmålene er å få elevene til å reflektere rundt temaet i leksjonen ved å reprodusere fagstoffet, drøfte eller vurdere. Oppdragene er større i omfang og ofte av praktisk art, men de er ikke ment som en obligatorisk del av undervisningen. Her finner elevene ulike utfordringer av varierende vanskelighetsgrad. Noen av oppgavene er individuelle, mens andre er ment som gruppeoppgaver. Oppdragene gir i tillegg rom for tilpasset opplæring.

Oppskrifter

Etter hver leksjon er det forslag til oppskrifter som kan passe til det praktiske arbeidet på skolekjøkkenet. Oppskriftene finnes i kokeboka. Mat og helse er et praktisk og estetisk fag. Dermed legges det stor vekt på den praktiske opplæringen på skolekjøkkenet. Vi har valgt å plassere forslaget til oppskrifter på slutten av hver leksjon, slik at du som lærer står friere til å
tilpasse matlagingen ut fra økonomiske rammer, tid til rådighet, tilgjengelige råvarer, sesong og årstid. Kombiner gjerne oppskriftene fra kokeboka vår med oppskrifter fra andre kilder.