PÅ VEI MOT MINDRE MATSVINN?

I Norge kastes det i gjennomsitt 68.7 kilo helt spiselig mat i året, per person. Dette er mat som går til spille enten under produksjon, i butikk eller hjemme hos forbruker. Tall fra Østfoldforskning viser imidlertid en svak nedgang i matsvinn per innbygger. Vi er i ferd med å skjerpe oss, men vi har fortsatt en lang vei å gå.

Totalt blir det kastet rundt 360.000 tonn helt spiselig mat i året. Matsvinnet er fordelt på følgende ledd:

 • 68.000 tonn i butikkleddet
 • 60 000 tonn i matindustrien/næringsmiddelprodusentene
 • 2000 tonn i grossistleddet
 • 230.000 tonn i forbrukerleddet.

Det handler om mat som helt uten risiko kan spises. Som forbrukere står vi bak 64 prosent av denne sløsingen.

Fem på verstingskalaen

Hva er så de viktigste årsaker til at maten kastes?

I følge ForMat- prosjektet, der Østfoldforskning er faglig ansvarlig, varierer svarene noe mellom de ulike varegruppene, men «utgått på dato» etterfulgt av «redusert produktkvalitet» går igjen for de fleste varegruppene.  Det er de unge som kaster mest og overdreven frykt for datostempling er en hovedårsak.

I 2013 viser gallupundersøkelser at det kastes mest av følgende matvaregrupper i Norge:

 • Frukt
 • Grønnsaker
 • Bakervarer
 • Meieriprodukter
 • Gryterester

En sakte holdningsendring

Nye tall for mengde matsvinn som forbruker kaster er først klare til sommeren, men gjennomførte spørreundersøkelser mot forbrukerne, tyder på en forsiktig holdningsendring. Denne viser at matkastehyppigheten blant forbrukerne er redusert med 10 % eller mer for alle varegrupper. Dette gjelder imidlertid ikke for bakervarer, tørrvarer og majones/dressing hvor vi kaster like mye av som før.

Matopedia knaskegulrøtter
MATSVINNET I NORGE TILSVARER AT HELE ÉN AV FEM BÆREPOSER MED MAT GÅR TIL SPILLE. GRØNNSAKER OG FRUKT TELLER BLANT VERSTINGENE. 

Videre viser undersøkelsen at det stadig er gryterester, melk/fløte og frukt og grønnsaker som utgjør den største delen av hva vi kaster.

Kjeks, egg og ferske fiskeprodukter er eksempler på det motsatte.

Forsiktig trend

Undersøkelsen viser også positive resultater i forhold til forbrukernes holdninger knyttet til matsvinn: I løpet av det siste året er vi blitt mer bevisst vår egen sløsing og har begynt å kaste mindre.

Som i tabellen under, viser nesten alle varegrupper en reduksjon i andel forbrukere som sier de kastet produktene forrige uke. Det er markant reduksjon for flere varegrupper som bla frossen ferdigmat, frukt og grønnsaker, ferskt kjøttpålegg, ferske ferdige fiskeretter, snacks, egg og melk/fløte.

Etter et år med oppgang for mange varegrupper i 2014 er trenden tilbake med reduksjon i antall forbrukere som oppgir å ha kastet mange varegrupper.

 Kilde: ForMats gallupresultater. 

 

2014

2015

Prosent endring 2014-2015

Frossen ferdigmat

12 %

9 %

-25 %

Frisk frukt

22 %

16 %

-27 %

Friske grønnsaker

22 %

19 %

-14 %

Ferske bakervarer

16 %

16 %

0 %

Fersk ferdigmat

16 %

13 %

-19 %

Ferskt kjøttpålegg

18 %

12 %

-33 %

Ferske ferdige fiskeretter

7 %

5 %

-29 %

Ferskt kjøtt

10 %

9 %

-10 %

Snacks

16 %

12 %

-25 %

Egg

7 %

5 %

-29 %

Melk/fløte

24 %

19 %

-21 %

Yoghurt/rømme

16 %

14 %

-13 %

Ost

13 %

11 %

-15%

Tørrvarer

8 %

8 %

0 %

Majones/dressing

8 %

8 %

0 %

Kjeks

5 %

4 %

-20 %

Gryterester rett fra matlaging

22 %

20 %

-9 %

Gryterester rett fra kjøleskap

31 %

26 %

-16 %

Alle kan bidra til å minske matsvinnet. Her er noen kjøreregler:

 • Best før behøver ikke å bety så mye. Dette er en kvalitetsgarantidato. Sjekk heller hvordan varen lukter og smaker.
 • Siste forbruksdag er en merking det er viktig å følge, den viser når maten er trygg å spise, men også her gjelder det å bruke sansene. Sjekk konsistens, lukt og eventuelt smak.
 • Beregn hvor mye du trenger å handle inn og ha i bakhodet at det er lurt å bruke opp varene før den går ut på dato
 • Oppbevar maten din riktig. Husk at kjøtt og fisk må ha det kaldere enn grønnsaker. Ideell temperatur i kjøleskapet er mellom to og fire grader. Les mer om oppbevaring av mat her.
 • Sjekk matprat.no for gjenoppskrifter. Her er det både inspirasjon og mange gode oppskrifter på hvordan bruke opp råvarer og restemat og dermed begrense matsvinnet.

 Dette er ForMat:

Gjennom forskningsprosjektet ForMat, som eies og drives av Matvett, er maten som kastes i matindustrien, dagligvarehandelen, grossist og forbrukere kartlagt.

ForMat-prosjektet er satsning for å redusere matsvinnet, der dagligvarebransjen, næringsmiddelindustri, organisasjoner og myndigheter samarbeider om å kartlegge og begrense matsvinnet i Norge.

Gjennom prosjektet er det vist at selv om industrien og dagligvarehandelen kaster en del mat, så er det forbrukerne som står for det største volumet, nemlig 231 000 tonn per år eller 64 prosent. 
Dette betyr at hver femte handlepose vi kommer hjem med, faktisk går rett i søpla.

Nyttig informasjon finner du også her: matsvinn.no og matvett.no

Kilde:

Østfoldforsking (2016) Matsvinn i Norge 2010-2015. Sluttrapport fra ForMat-prosjektet.