Til deg som skal undervise i mat og helse

Mat og helse er et svært viktig fag i skolen. Her skal elevene lære grunnleggende ferdigheter om mat og matlaging. Disse ferdighetene er viktige for den enkeltes livsmestring, og kunnskapen barn og unge får med seg fra opplæringen i faget, gjør dem i stand til å ta informerte valg om eget matforbruk og kosthold.

Omarbeidet utgave med nytt innhold

Matopedia er en helt omarbeidet utgave av læreverket Kokeboka mi. Innholdet er grundig gjennomgått og optimalisert for å sikre at bøkene er i tråd med Kunnskapsløftet, læreplanen i mat og helse (MHE1-01) og kostrådene fra Helsedirektoratet. Innholdet er utvidet med egne leksjoner om kjøkkenhygiene, mattrygghet, landbruksproduksjon og fisk- og sjømatproduksjon, bærekraftig matproduksjon og dyrevelferd. Boka inneholder i tillegg et fordypningskapittel om ernæring, som handler om vitaminer og mineraler og i hvilke matvarer vi finner de ulike mikronæringsstoffene.

Lærebøkene har skiftet navn for å markere de store endringene som er gjort i innholdet, men vi har likevel beholdt en del av strukturen fra Kokeboka mi. Matopedia for ungdomstrinnet er delt inn i 31 leksjoner. Leksjonene følger skoleåret, med sesonger og høytider. Noen temaer er såpass omfattende at vi foreslår at de gjennomføres over to uker. Dette er markert ved at de aktuelle leksjonene har fått et dobbelt leksjonsnummer. Hele årsplanen finner du på side 84-86 i lærerveiledningen.

Teoristoffet i elevboka er omfattende, og det kan bli knapt med tid til å gjennomgå alt i klasserommet. Vi anbefaler at elevene leser deler av stoffet i hjemmelekse, slik at dere kan repetere og diskutere temaene i undervisningen og knytte teorien til den praktiske gjennomføringen. 

 

Illustrasjon fra teoribok for ungdomstrinnet.

Leksjonene er trinnvis oppbygd. For å bygge stein på stein kan det derfor være lurt å følge den foreslåtte rekkefølgen. Det kan hende at det ikke er mulig å komme gjennom absolutt alle leksjonene i boka – dette må du som lærer vurdere, og du må eventuelt prioritere bort enkelte leksjoner. Samtidig er det selvsagt mulig å supplere med egenproduserte leksjoner eller annet lærestoff og å bruke andre oppskrifter fra kokeboka enn de vi foreslår til hver leksjon – eller oppskrifter fra andre ressurser.

Innholdet i bøkene er også digitalisert og finnes på matopedia.no. Denne nettsiden er primært ment for deg som lærer, og her kan du blant annet gjøre søk basert på ulike kompetansemål. I tillegg til innholdet i bøkene finner du også en rekke videoer som blant annet demonstrerer ulike matlagingsteknikker.

Matlagingen

Det er satt opp forslag til retter som kan passe til temaet i hver enkelt leksjon. Oppskriftene finnes i kokeboka. Den inneholder også en rekke andre oppskrifter. Kokeboka er ment å være en bok som elevene kan få med seg videre i livet. Derfor er mengdeangivelsen på middagsrettene skalert til en liten familie. I undervisningen kan du gjerne be elevene om å regne oppskriftene om til mindre eller større porsjoner, avhengig av behovet i elevgruppen og tilgjengelige råvarer og ressurser. Dette er dessuten en viktig læringsøvelse i praktisk matlaging. Alle oppskriftene finnes også på matopedia.no. 

Det kan bli knapt med tid til å lage all maten som er foreslått i enkelte av leksjonene. Hvor mye tid det vil ta å lage de forskjellige rettene, kommer an på elevgruppen, og dette er det du som lærer som er den beste til å vurdere. Det viktigste er kanskje å lage hovedretten som er foreslått i leksjonen. Hvis tiden ikke strekker til, kan elevene prøve seg på søt bakst, desserter og andre småretter hjemme. 

Mat og helse er et skapende fag. Derfor skal elevene få anledning til å eksperimentere og utvikle kritisk skjønn omkring mat og måltider. Det er mange måter å løse dette på når det gjelder valg av oppskrifter. Du kan for eksempel gi elevene en viss valgfrihet i smakssettingen av en rett.

En annen mulighet er at du presenterer elevene for et utvalg oppskrifter som de kan velge mellom. Du kan også gi elevene enda større frihet ved å la dem velge ut oppskrifter innenfor en gitt ramme. Det kan være en fin oppgave å be elevene finne fram til oppskrifter dere kan bruke i undervisningen, i andre ressurser.

Kokekjøtt

Størrelsen på de økonomiske ressursene skolen har til rådighet for faget, varierer fra skole til skole. Mange skoler gir faget høy prioritet ved at skoleledelsen også bruker ressurser på opplæringen som ligger i praktisk matlaging og de ferdighetene elevene da utvikler. Andre skoler har kanskje knappe ressurser til matinnkjøp, og mat og helse-lærerne må da prioritere hva det er mest hensiktsmessig at elevene lærer noe om. Heldigvis er mange av de næringsrike basismatvarene rimelige, som for eksempel mel- og kornprodukter, melk, egg, rotgrønnsaker og belgvekster.

Lykke til med undervisningen i det sentrale – og ikke minst populære – faget mat og helse!