Har du hørt begrepene produktutvikling og markedsføring før? Du skal nå få lære litt mer om de to begrepene. Du skal også få prøve deg som oppfinner og lage et eget produkt.

Hva vil det si å utvikle, lage og presentere et produkt?

Produktutvikling

Produktutvikling vil si å utvikle et helt nytt produkt eller å forbedre et kjent produkt. Ofte starter det med noe så enkelt som en god idé. For å komme fram til den aller beste ideen har man ofte en kreativ prosess som går ut på å skrive ned en hel masse ideer. Det kan være lurt å sjekke om ideen du ønsker å satse på, er så god som du selv
tror. Det første du bør gjøre for å finne ut om den er det, er å høre med noen du tror kan være interessert i produktet du har i tankene. Du kan for eksempel gjennomføre en
spørreundersøkelse for å få vite hva de mener. 

Det er også lurt å utvikle produktet og teste det ut på en liten gruppe. Hvis testgruppen ikke er fornøyd med produktet, må du kanskje justere eller tilpasse det litt. Hvis produktet for eksempel er en ny type jogurt, kan det hende at testgruppen synes at jogurten er for søt. Da må du som produktutvikler lage en ny jogurt med litt mindre
sukker og teste den ut igjen. Produktet bør testes om og om igjen – helt til testgruppen er superfornøyd.


Underveis må du finne ut hvordan du kan tjene penger på produktet. Pengene du tjener, minus pengene du bruker, kalles fortjeneste. For å få fortjeneste må altså inntektene fra salget være større enn utgiftene til produksjonen, inkludert lønninger, og det det koster å få produktet fram til kundene.

Markedsføring

Markedsføring vil si å bestemme målgruppe og pris for et produkt og å lage reklame. Markedsføring handler også om å velge hvilken kanal du skal bruke for å markedsføre produktet ditt. En målgruppe består av de personene du ønsker å nå fram til med produktet ditt – de du vil at skal kjøpe eller bruke produktet, altså kundene. Målgruppen for jogurten kan for eksempel være alle som er interessert i sunt kosthold. Når du har bestemt målgruppen for produktet ditt, må du finne ut hvor mye du tror at kundene er villig til å betale for produktet, slik at du kan bestemme hvilken pris du skal selge jogurten for.


Det neste steget er å bestemme hvordan du skal reklamere for produktet, for eksempel jogurten. Du må lage gode salgsargumenter. Et eksempel her kan være: «Ny blåbærjogurt med mindre sukker!» Deretter må du bestemme deg for hvilke
kanaler du vil bruke. En kanal er det stedet der du vil markedsføre produktet ditt. Vi skiller mellom tradisjonelle og digitale kanaler. Eksempler på tradisjonelle kanaler er annonser i blader eller aviser og TV- eller radioreklamer. Du kan også reklamere for produktet ditt ved å henge opp plakater ute eller sende reklame i posten til folk. Digitale kanaler er de kanalene som er på internett. Eksempler på digital reklame er annonser eller annen markedsføring i sosiale medier, som Facebook, i digitale aviser eller nettsider. En god reklame skal gjøre at målgruppen får lyst til å kjøpe produktet. Samtidig er det viktig at reklamen ikke sier noe som ikke er sant, for da lurer man dem som ser den. Reklame som sier noe som ikke er sant, kalles for villedende reklame.


Produksjon av mat til andre
Når man skal produsere og selge mat til andre, må man følge ulike regler. Bedrifter som lager matvarer som skal selges i butikker, restauranter og kantiner, er blant dem som må følge disse reglene. Når man produserer mat til andre, er det viktig å ha full kontroll på hvilke ingredienser som er i produktet. Forbrukerne skal nemlig kunne finne informasjon om hva maten inneholder, noe som er spesielt viktig for allergikere.

Godt renhold og god hygiene er også helt nødvendig. Dette har dere lært om tidligere. Gode rutiner bidrar til å sikre at hygienen blir ivaretatt. For eksempel må utstyret dere bruker, være rent, hendene må være vasket, håret må være i strikk eller i hårnett, og smykker og ringer må være tatt av. Tenk hvis noen skulle finne hår i maten! Eller tenk hvis noen skulle bli syke etter å ha spist maten! Hvordan ville det ha påvirket omdømmet til produktet?

Spørsmål
Oppdrag