Tips

Visste du at ...

Har du hørt om kokkekonkurranser for voksne? Den mest kjente er den franske konkurransen Bocuse d’Or. Den konkurransen er som et slags VM i kokkekunst. Norge har tatt mange medaljer i konkurransen. Bare Frankrike har tatt flere gull enn Norge. Hurra!

Har du lyst til å bestemme hva dere skal lage på skolekjøkkenet? Nå har du sjansen. Det
er tid for kokkekamp! Før dere kan gjennomføre kokkekampen, må dere planlegge alt
nøye. Hver gruppe må finne oppskrifter som dere kan bruke. I planleggingen må dere
også ta hensyn til budsjettet deres.

Kan du planlegge en leksjon på skolekjøkkenet?

Planlegging må til 

Nå skal dere få lov til å bestemme menyen selv. Planlegging er viktig i denne leksjonen. Dere må planlegge hva gruppen deres skal lage, og hvordan dere kan sette sammen en god meny. Dere skal lage et middagsmåltid med dessert til fire personer.

Diskuter i gruppen og bli enige om hva dere har lyst til lage. Dere må også finne fram oppskrifter. Når dere skal velge meny, må dere ta hensyn til hva dere har råd til å kjøpe inn. Læreren har gitt dere et budsjett som dere må holde dere til. Sett opp en handleliste over hva dere kommer til å trenge. Om dere har mulighet, kan dere ta med listen i butikken for å undersøke hva produktene koster. Deretter kan dere regne ut om dere har nok penger, eller om dere må endre menyen. Det er sikkert ikke alt dere trenger å kjøpe inn, for mange ingredienser finnes sikkert allerede på skolekjøkkenet. Dette kan dere snakke med læreren om.

Budsjett og regnskap

Et budsjett er en plan som viser hvordan man har tenkt å bruke pengene og det gir også en oversikt over hva man forventer at ulike ting vil komme til å koste. Et regnskap er en nøyaktig oversikt over hvordan pengene faktisk ble brukt. Regnskapet gir en oversikt over hva de ulike tingene faktisk kostet. I denne leksjonen må dere sette opp et budsjett i forkant og lage et regnskap etterpå. Sammen med regnskapet deres må dere levere inn kvitteringene for det dere har kjøpt. 

Også i det daglige kan det være lurt å sette opp budsjett og regnskap for det du har tilgjengelig av penger, og det du bruker. Da får du en bedre oversikt over økonomien din. Når vi vet hvor mye penger vi har, kan vi fordele pengene på ulike budsjettposter. Budsjettposter kan for eksempel være hvor mye du har tenkt å bruke på klær, kino, mat eller sparing. Budsjettet gjør det lettere å vite hvor mye du har råd til å bruke på ulike ting.

Tidsbruk og arbeidsfordeling

Når dere skal velge hvilke retter dere skal lage, må dere også ta hensyn til hvor mye tid dere har til rådighet. Sett opp en tidsplan slik at dere kan se om dere kommer til å rekke å lage det dere har planlagt. Når skal maten serveres? Hva må dere begynne med når for at dere skal rekke å ha maten på bordet i tide? Tenk også gjennom hva som kommer til å ta lengst tid, slik at dere får med i planen deres hva det er lurt å begynne med. Dere bør også lage en plan for hvordan dere kan fordele oppgavene dere imellom. Da vet alle hva de skal gjøre, og dere kan være sikre på at ikke noen oppgaver blir glemt.

Det er lurt om dere tenker gjennom og diskuterer hvordan dere har lyst til å servere maten, og hvordan dere vil dekke på og pynte bordet. Husk også at dere må ta med oppvask og opprydding i planene deres. Jo mer dere husker på å ta med i planene, jo bedre er det.

Gjennomføring

Klar, ferdig, kokkeler! Følg oppskriftene dere har valgt, og bruk planen dere har laget for arbeidsfordeling.Husk også å følge med på klokken, og sjekk underveis hvordan dere ligger an ut fra tidsplanen. Som alltid når dere lager mat, er det viktig at dere bruker det dere har lært om personlig hygiene og kjøkkenhygiene. For å klare å ha god kjøkkenhygiene er det viktig at dere har orden på arbeidsplassen, og at det ikke blir for mye rot. Dersom du har tid til overs underveis, tiden, så hjelp de andre på gruppen din.

Når dere skal servere maten, må dere huske å legge den fint opp på fat eller lignende. Det er mye hyggeligere om maten serveres pent. Hvis dere skal servere noe som skal spises varmt, må dere ikke sette det fram på bordet lenge før det skal spises. Da blir maten kald. Lykke til!


Har du hørt om kokkekonkurranser for voksne? Den mest kjente er den franske konkurransen Bocuse d’Or. Den konkurransen er som et slags VM i kokkekunst. Norge har tatt mange medaljer i konkurransen. Bare Frankrike har tatt flere gull enn Norge. Hurra!

  • Slik planlegger dere en meny:
  • Finn ut hva dere har lyst til å lage.
  • Finn oppskrifter.
  • Lag en handleliste.
  • Finn ut hva har dere råd til. Sett opp et budsjett.
  • Husk på tiden – hva kan dere rekke å gjennomføre?
  • Sett opp en plan for arbeidsfordeling.
  • Lag en tidsplan.
  • Tenk gjennom hvordan dere ønsker å servere maten.
  • Planlegg hvordan bordet skal dekkes.