Alle mennesker har rett til å få den maten de trenger. Samtidig må vi ta hensyn til
kloden vår når vi skal produsere mat, for å sikre oss at vi har en bærekraftig produksjon.
Produksjonen av noen matvarer belaster klimaet mer enn produksjonen av andre.

Finnes det nok mat i verden til å mette alle?

Bærekraftig mat

Bærekraftig mat vil si mat som er bra både for helsen til oss mennesker og for helsen til kloden vår. Vi må ha mat for å leve, men når vi produserer mat, fører det til utslipp av for eksempel klimagasser. Hvor mye klimagasser som dannes under produksjonen, varierer fra matvare til matvare. Hvilke matvarer som kan produseres hvor i verden, varierer også. Det kommer av at naturen og værforholdene er forskjellige.

Alle har rett til mat

Retten til mat er en menneskerettighet. Men faktisk er det slik at så mange som ett av ni mennesker i verden ikke får nok mat. Maten de spiser, gir dem enten ikke den energien eller ikke de næringsstoffene som kroppen trenger. Er dette fordi vi ikke produserer nok mat i verden?

Det kan være mange årsaker til at mennesker ikke får den maten de trenger. Fattigdom, krig og konflikter er de viktigste årsakene. En annen årsak kan være at klimaet i området er for dårlig til at man klarer å produsere nok mat. Det kan for eksempel være tørke eller ekstremvær der. 

Du har kanskje hørt om FN? FN står for Forente nasjoner. FN ble opprettet like etter andre verdenskrig for å sikre freden i verden og at alle mennesker har like rettigheter. I dag er over 190 land medlem av FN, og Norge er ett av dem. Ett av målene til FN er å utrydde sult og sikre at alle mennesker har tilgang til nok mat.

Det er nok mat til alle i verden

Vi produserer nok mat i verden i dag til at alle som lever her, kan få den maten de behøver. Så hvorfor er det da så mange mennesker som sulter? Problemet er hvordan maten i verden fordeles. I rike land har vi mer enn nok mat. Vi kaster til og med mye av maten som blir produsert. I fattige land er det derimot mange som ikke får nok mat. Også i de fattige landene kastes det mye mat, blant annet på grunn av dårlige lagringsforhold. 

Korn er en viktig matvare når det gjelder å bekjempe sult. Korn inneholder nemlig mye energi og mange andre viktige næringsstoffer som kroppen vår trenger. Samtidig er kornproduksjon mer bærekraftig enn produksjonen av mange andre matvarer, fordi kornproduksjonen gir lave utslipp av klimagasser sammenlignet med hvor mye energi som produseres. Rødt kjøtt og meieriprodukter inneholder også mange viktige næringsstoffer, men produksjonen av disse matvarene fører til høyere utslipp av klimagasser. I mange land er det likevel ikke mulig å produsere mye korn på grunn av hvordan arealene og klimaet i området er. I Norge produserer vi en del korn, men vi har også store arealer som egner seg bedre til beiting og gressproduksjon. Da er det naturlig at vi produserer rødt kjøtt og meieriprodukter, noe som også er viktig for å sikre vår egen matproduksjon.

De viktigste kornsortene i verden er ris, hvete og mais. Noen år er kornet vi dyrker i Norge av god kvalitet, mens kvaliteten andre år ikke er god nok til at vi kan bruke alt kornet vi produserer til baking. Da må vi importere en god del av matkornet, spesielt hvete. Vi produserer mye korn til fôr i Norge. De kornsortene vi dyrker mest av i Norge, er bygg, hvete, rug og havre.

Ulike kornsorter

Ris
Ris er den viktigste matvaren for en stor andel av verdens befolkning. Tre milliarder mennesker får dekket halvparten av energien de spiser, fra ris. Det finnes mange tusen forskjellige typer ris, og det dyrkes ris i over hundre land i verden. De aller største risprodusentene er Kina og India. I Norge kan vi bruke byggryn istedenfor ris i grøt eller som middagstilbehør.

Hvete

Den kornsorten vi spiser mest av i Norge, er hvete. Hvete dyrkes i alle verdensdeler og er en viktig del av kostholdet til mange mennesker over hele verden. Pasta, couscous og bulgur er laget av hvete. Couscous er viktig i kostholdet i Nord-Afrika, mens bulgur brukes mye i Midtøsten og Tyrkia.

Mais

Mais har blitt dyrket i mange tusen år og stammer fra Mexico og de sentralamerikanske landene. Mais kan tilberedes på ulike måter, og det lages også maismel. Maistortillas er lefser laget av maismel. Tacoskjell og popkorn er andre eksempler på matvarer som er laget av mais.

Hva er karbohydrater?

I korn er det mye av næringsstoffet karbohydrat. Karbohydrater er en viktig kilde til energi. Stivelse, fiber og sukker er undergrupper av karbohydrater. I kjernen til kornet er det mye stivelse, mens i skallet er det mye fiber. Korn og grove kornprodukter er sunt fordi det gir oss stivelse, fiber og proteiner. Korn nneholder også vitaminer og mineraler.

Spørsmål
Oppdrag