Matopedia gis ut av MatPrat – Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK). OEK er fullfinansiert av norske bønder og har som formål å jobbe for økt omsetning av egg og
kjøtt som produseres i Norge, og økt verdiskaping for disse råvarene.

Vi har utviklet dette læreverket fordi vi mener at mat og helse er et særdeles viktig fag i grunnskolen, men dessverre et fag som vies liten plass – målt både i timetall og i ressurser.

Vi håper at Matopedia vil være et godt bidrag til å utdanne nye generasjoner av interesserte og informerte matfolk. Uten grunnleggende kompetanse om mat og matlaging er man dårlig rustet til å ta ansvar for eget liv med tanke på å planlegge, lage og spise trygg, velsmakende og næringsriktig mat. Innholdet i bøkene er i tråd med de offisielle føringene fra norske helsemyndigheter.

Mange har bidratt i arbeidet med disse bøkene. Blant annet har vi fått verdifulle råd og innspill i prosessen fra en ekstern referansegruppe bestående av lederen av Landslaget for mat og helse i skolen, Inger Lise Fevang Jensen, og klinisk ernæringsfysiolog Vegard Lysne.


Høgskolelektor Bodil Nordjore har gitt gode innspill til leksjoner som omhandler norsk matkultur og tradisjonsmat. Animalia har bidratt i utviklingen av innhold om dyrevelferd, bærekraft, kjøkkenhygiene og mattrygghet. Leksjonen om smakssansen er kvalitetssikret av avdeling for sensorikk, forbruker og innovasjon ved Nofima. Leksjonen om samisk mat og mattradisjon er gjennomgått av Markedsutvalget for reinkjøtt. Opplysningskontoret for brød og korn har bidratt i utviklingen av leksjonen om korn, mel og baking. Opplysningskontoret for meieriprodukter og Opplysningskontoret for frukt og grønt har også bidratt i prosessen.

Deres hjelp har vært uvurderlig, og vi takker hver og én av dere for alle deres gode innspill!