Nå nærmer det seg slutten av skoleåret. Snart skal du få den avsluttende karakteren
i faget. Læreren skal vurdere hvordan din kompetanse er sammenlignet med kompetansemålene i læreplanen. Gjennom denne prøven skal du vise hva du har lært på kjøkkenet, men for å gjøre det godt praktisk trenger du også en del teoretisk kunnskap.

Prøve

Råd om hvordan du kan forberede deg til prøven


For at læreren din skal kunne gi deg riktig karakter i faget, må han eller hun vurdere din kompetanse innenfor mat og matlaging og hvordan du nyttiggjør deg alt du har
lært gjennom skoleåret. Den beste måten å gjøre dette på er å gjennomføre en prøve. Det vil si at du skal lage mat på skolekjøkkenet uten hjelp fra læreren.

Det er lurt å forberede seg godt og øve på det du kanskje er litt usikker på. På neste side finner du en oversikt over hva det kan være lurt å passe på når du skal gjennomføre prøven.


Prøven

Det er mange måter å gjennomføre prøven på. Du får god informasjon av læreren din om hvordan du skal forberede deg. Den beste måten å bli flinkere på er
selvsagt å lage mye mat i tiden før prøven og forsøke å innarbeide gode rutiner på kjøkkenet.

Lag gjerne noe du synes er litt vanskelig. Våg å utfordre deg selv. Det er så lite som skal til. Lykke til med matlagingen og denne prøven!