RENE KOKKEREGLER: NEDKJØLING

Har du middagsrester er det viktig å kjøle dem raskt ned for å hindre bakterievekst.