RENE KOKKEREGLER: REDSKAPER

Det er viktig med rene redskaper. Husk å enten vaske eller bytte kniv og fjøl når du skal håndtere en ny råvare.