Tips

Vil du vite mer?

På nettsidene ue.no (Ungt entreprenørskap) og elevbedrift.no finner du mer informasjon
om produktutvikling.

I dette prosjektet får elevene brukt veldig mye av det de har lært gjennom skoleåret. Denne leksjonen egner seg aller best som et tverrfaglig opplegg. Involver gjerne lærerne i andre relevante fag: kunst og håndverk, samfunnsfag og matematikk. Ha en god dialog med både elevene og de andre lærerne, slik at prosjektet blir en positiv opplevelse. Her trenger elevene veiledning underveis i prosessen. I tillegg til å lære om produktutvikling og markedsføring vil elevene få erfaring med å bruke og justere oppskrifter i en praktisk sammenheng. Dere kan også legge til budsjett og regnskap i dette prosjektet. 

Leksjonen omhandler følgende kompetansemål:

ML5: bruke rekning for å auke eller redusere mengda i oppskrifter, prøve dei ut og vurdere resultatet.

MF1: diskutere produktinformasjon og reklame for ulike matvarer.

MF3: utvikle, lage og presentere eit produkt.

MF4: samtale om industriprodusert mat og mat produsert i storhushald.

Se elevtekst for denne leksjonen.

Hva vil det si å utvikle, lage og presentere et produkt?

Produksjon av mat til andre

Elevene får her erfare hvilket ansvar som ligger i å produsere mat til andre. Når elevene skal produsere maten, bør de begynne med å repetere betydningen av god hygiene. Dette var tema i leksjon 1, 3 og 12. Innenfor hovedområdet mat og forbruk er et av kompetansemålene at elevene skal samtale om industriprodusert mat og mat produsert i storhusholdning, det vil si mat som er produsert til andre. I denne leksjonen skal elevene utvikle sitt eget produkt, og dermed er den en fin anledning til å snakke med elevene om de kravene som må etterleves når man skal produsere eller servere mat til andre. Ved å snakke om kravene på en enkel måte i denne sammenhengen vil elevene kanskje få en dypere forståelse av hva kravene innebærer i praksis. Dette er også en fin anledning til å gjøre elevene bevisst på hvor stor effekt reklame og markedsføring kan ha på oss.

Rammer for prosjektet

Vi har ikke definert hva slags produkt elevene skal lage, eller hvilket måltid det hører under, men i elevboka har vi satt opp forslag til basisoppskrifter de kan bruke. Du som lærer kan velge å sette enda tydeligere rammer for prosjektet – basert på temaer elevene har jobbet med tidligere i skoleåret. Det kan for eksempel være at de skal utvikle en sunn lunsjrett eller en rett basert på et annet lands kjøkken.

Hvor stort budsjett hver gruppe skal ha til rådighet, og hvor mange enheter som skal produseres, er noe du må definere. Det kan være lurt at du setter opp en liste over hvilke basisråvarer som finnes på skolekjøkkenet, og som elevene dermed ikke behøver å regne med i budsjettene, for eksempel mel, krydder, sukker, olje/margarin, soyasaus og ris.

Lag deres eget produkt

Del elevene inn i grupper. Hjelp elevene med å komme i gang. Før de begynner med oppdraget, må dere også avklare tid og omfang for prosjektet. Tid og omfang må tilpasses etter hva dere har mulighet til å gjennomføre i undervisningen, og elevenes ferdighetsnivå.

  1. Elevene bestemmer seg for hva de skal lage. De må holde seg innenfor de definerte rammene. I elevboka har vi tatt med forslag til retter som kan brukes som utgangspunkt. Elevene kan også hente inspirasjon fra kokebøker eller oppskriftssider på internett. Eksempler på målgrupper er medelever på skolen, lærere eller foreldre. Retten elevene velger, må godkjennes av deg som lærer før elevene går videre i prosessen.
  2. Elevenes egne vurderinger kan kombineres med å gjennomføre en spørreundersøkelse i målgruppen.
  3. Når spørreundersøkelsen er gjennomført, kan elevene beregne hvor mye ingrediensene vil koste. Deretter må de sette opp en handleliste for de ingrediensene de trenger. Her må de bruke regning for å justere mengdene i oppskriftene og for å komme fram til hva kostnadene og fortjenesten blir per porsjon. Elevene må bli enige om hvor mye det ferdige produktet skal koste. Skal gruppen ha fortjeneste på det de selger?
  4. Elevene skal også markedsføre produktet sitt. De kan selv velge hvordan de vil gjøre dette, men de kan gjerne ta utgangspunkt i forslagene i elevboka.
  5. Elevene skal produsere produktet og selge det til målgruppen de har valgt. Det sentrale i denne delen av prosjektet er hygiene, mattrygghet og oversikt over hva maten inneholder, i tillegg til matlagingsteknikker, smak og estetikk. Også her kan elevene selv få utfordringen med å fordele arbeidsoppgavene. Kanskje elevene har behov for å teste ut oppskriftene de har valgt? Testingen kan da eventuelt legges opp som en egen leksjon.
  6. Å legge inn tid til å evaluere prosjektet i etterkant er nyttig, fordi det gir elevene anledning til å reflektere over prosessen og resultatet i prosjektet. Det kan gjerne være lekse å evaluere prosjektet, og så kan dere gå gjennom evalueringene i fellesskap i begynnelsen av neste leksjon.

Vi har foreslått å bruke pizzasnurrer eller vårruller som utgangspunkt for produktutviklingen, men oppfordre gjerne elevene til å tenke gjennom om det er andre retter de heller har lyst til å eksperimentere med.

Spørsmål