Tips

Visste du at ...

 • Fra januar til april ble befolkningen i Lofoten mangedoblet. Fra 1850 til 1950 var tallet på fiskere da mellom 20 000 og 30 000.
 • Fisket førte også til at mange andre arbeidere strømmet til i perioden: handelsmenn, håndverkere, kokker, kramkarer og løsarbeidere.
 • fiskesprell.no finner du undervisningsopplegg fra Norges sjømatråd. Her kan du
 • også søke om råvarestøtte til innkjøp av sjømat til undervisningen.

Leksjonen omhandler følgende kompetansemål:

ML1: lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare kva plass dei ulike matvaregruppene har i kosthaldet.

ML6: følgje oppskrifter.

Se elevtekst for denne leksjonen.

Hva menes med fiskeri og havbruk?

Om matallergi, matintoleranse, religion og kultur:

 • Gluten/hvete: Lappene kan lages med glutenfrie meltyper. Som regel brukes samme mengde mel i begge tilfeller. På forpakningen finnes det ytterligere informasjon. Et annet alternativ er å søke opp en oppskrift på glutenfrie lapper på internett.
 • Ved laktoseintoleranse benyttes laktosefri melk til lappene.
 • Ved melkeproteinallergi brukes melkefri margarin til formen og lappene. Lappene lages med et melkeerstatningsprodukt som tåler varmebehandling..
 • Ved eggallergi kan et eggerstatningsprodukt benyttes i lappene. På forpakningen står det hvordan produktet skal brukes.

Forslag til arbeidsfordeling og rekkefølge på kjøkkenet:

 1. Start med håndvask og en gjennomgang av hvordan man jobber på kjøkkenet. Ta utgangspunkt i erfaringer fra forrige leksjon.
 2. Gjennomgå det som skal lages. Gjennomgå eventuelt kjøkkenredskaper som skal brukes i leksjonen. Demonstrer filetering av fisk i plenum, og forklar hvordan man steker lapper.
 3. Arbeidsfordeling: To elever tilbereder ørret i form og kokte poteter (eventuelt potetmos, se side 129 i elevboka). To elever lager iskrem, som settes i fryseren, og lapperøre og steker lapper og dekker bordet.
 4. Felles måltid.
 5. Gjennomgang av hva elevene har lært.
 6. Rydding og vasking. Tell opp utstyret i hvert enkelt kjøkken. Pass på at alt er tørket og ligger pent på plass.

Produksjon av fisk

I denne leksjonen skal elevene lære om fangst og produksjon av fisk. Norge har en lang kystlinje, og fisk har vært, og er fremdeles, en viktig ressurs for oss nordmenn. Fiske har lange tradisjoner her i landet og har vært med på å forme norsk kultur og matkultur. Mange steder i landet har fiske vært viktig for sysselsettingen, og dermed har det også vært en viktig inntektskilde.

Fiskeri

Fiske er i stor grad sesongbasert. Hva med å starte med å fortelle om lofotfisket, som har lange tradisjoner i Norge? Hvis du søker på ordet lofotfiske på nettsidene til Statistisk sentralbyrå, finner du en utfyllende artikkel om dette fisket i et historisk perspektiv.

At fisket etter mange av fiskesortene har vært sesongbasert, har også påvirket mattradisjonene våre, slik som med skreien om vinteren og makrellen om våren. Har elevene selv noen tradisjoner for å spise fisk eller fiskeretter til spesielle tider av året?

Å vekke nysgjerrigheten

Kostrådene anbefaler oss å spise fisk til middag to til tre ganger i uken i tillegg til å bruke fisk som pålegg. Ca. halvparten av fisken vi spiser, bør være fet fisk. Forklar elevene forskjellen på fet fisk og mager fisk. Mange barn og unge spiser for lite fisk. Når du skal snakke med elevene om dette, bør målet være å gi dem lyst til å spise mer fisk. Dere kan for eksempel ta en runde i klassen og notere ulike måter å bruke fisk på på tavla. Kanskje du kan introdusere noen nye, spennende retter? Tips elevene om wok med laks, fiskeburger, pasta med fisk, sushi, fish and chips osv. Kanskje elevene har noen tips til gode fiskeretter selv? På nettsiden godfisk.no er det oppskrifter på mange spennende fiskeretter.

I denne leksjonen konsentrerer vi oss om fisk, men snakk gjerne om annen sjømat også. Mye av sjømaten er sesongbasert. Mange av skalldyrene er på sitt aller beste om høsten og vinteren. Hvilke skalldyr kjenner elevene til? Hvilke har de selv smakt, og hvilke liker de best?

Fiskeri og havbruk

Fortell elevene om forskjellen mellom fiskeri (villfisk) og havbruk (oppdrettsfisk). Hvordan foregår oppdrett av fisk? Mange tenker nok på oppdrett av fisk som noe nytt og moderne, men fiskeoppdrett har lange tradisjoner i Østen. Det finnes beviser for at man drev med oppdrett av fisk i Kina så langt tilbake som for 4000–5000 år siden. Du finner mer informasjon om fiskeoppdrett på nettsiden til Store norske leksikon.

Eksport av fisk

Fortell elevene at norsk sjømat er en viktig eksportvare for Norge, og at eksporten av sjømat er viktig for norsk økonomi. I 2015 ble det eksportert sjømat fra Norge for 74,5 milliarder kroner.

Bearbeiding og oppbevaring av fisk

Det er viktig at fisk oppbevares kjølig, slik at den gode kvaliteten bevares og bakterievekst forhindres. Derfor pakkes, transporteres og oppbevares fersk fisk på is. Snakk med elevene om hvordan man kan sjekke at kvaliteten på hel fisk er god.

Dersom dere har mulighet til å gjennomføre en øvelse i filetering på skolekjøkkenet, er det fint. Denne øvelsen kan være en nyttig læringsprosess som kan styrke elevenes matkompetanse og gi dem mestringsfølelse. Det kan dessuten være økonomisk besparende å filetere fisken selv framfor å kjøpe et ferdig foredlet produkt. En annen mulighet er at du som lærer demonstrer for elevene hvordan man fileterer fisk. Slik kan elevene få ekstra læringsutbytte av råvareinnkjøpet. Hvis du ikke har filetert fisk før, kan det være lurt å trene i forkant av undervisningen. På side 164–165 i elevboka finner du trinn-for-trinn-bilder av hvordan man fileterer fisk som laks og ørret. Her ligger det også en video om filetering på digitalt papir. Husk å bruke en skarp kniv. Når du selv gjør et forsøk og kaster deg uti det, kan du bidra til å senke terskelen for elevene når det gjelder å prøve dette selv. Fisken kan så brukes som råvare på skolekjøkkenet. Den kan også fryses og brukes ved en senere anledning.

Spørsmål
Oppdrag