Tips

Tips !

Dersom du ønsker at elevene skal lage litt mat i den første leksjonen, kan de for eksempel lage porsjonsomeletter. På matprat.no finner du oppskrifter og instruksjonsvideoer som viser hvordan man lager omelett.

Husk å planlegge hvor elevene skal finne oppskriftene. Er det i bøker, i blader eller på nettet? Eksempler på nettsider med oppskrifter:

Dette er en leksjon som elevene gjerne gleder seg til – den er litt annerledes og spennende. Her blir elevene utfordret på mange forskjellige plan, og det er svært lærerikt for elevene. Fordi en kokkekamp krever grundig planlegging fra elevenes side, er det nødvendig at dere bruker noen skoletimer på forarbeidet. Vi foreslår derfor at dere bruker to uker på dette temaet.

Den første leksjonen kan dere bruke til å gjennomgå teorien og planlegge kokkekampen. Hva kreves av planlegging for å få til en vellykket kokkekamp? Del elevene inn i grupper og gi dem i oppgave å finne fram til hva de skal lage. Gi dem veiledning underveis i prosessen. I den andre leksjonen gjennomfører dere kokkekampen.

Leksjonen omhandler følgende kompetansemål:

ML4: finne oppskrifter i ulike kjelder.

ML5: bruke rekning for å auke eller redusere mengda i oppskrifter, prøve dei ut og vurdere resultatet.

MF3: utvikle, lage og presentere eit produkt.

Se elevtekst for denne leksjonen.

Kan du planlegge en leksjon på kjøkkenet?

Budsjett og regnskap

I planleggingen av en kokkekamp må elevene forholde seg til det økonomiske aspektet ved matlaging. Det kan derfor være fint å legge vekt på budsjett og regnskap, som det er viktig at elevene har kunnskap om, også i denne leksjonen. Dette er en fin mulighet til å få inn matematikk i praksis. Elevene må forholde seg til et visst beløp som de har rådighet. De kan også bruke matematikk til å regne om mengder i oppskriftene ut fra hvor mange porsjoner de skal lage.

Hvordan gjennomfører dere kokkekampen?

 • Finn ut hvor mye penger hver gruppe skal få til disposisjon. Budsjettet til innkjøp av råvarer kan for eksempel ligge på rundt 125 kroner. Du kan gjerne lage en oversikt over basisvarer som finnes på skolekjøkkenet, og som elevene ikke behøver å handle inn.
 • Sett opp hvor mye tid elevene har til selve matlagingen. Husk å legge inn tid til spising og opprydding i etterkant.
 • Vurder om dere skal ha en jury som kommer og vurderer prosessen, smaker på resultatet og kårer vinnerlaget. Juryen kan bestå av andre lærere, rektor, inspektøren eller andre voksne.

Det siste punktet kan også sløyfes. Det viktigste er at elevene viser god innsats. En rekke skoler som har gjennomført kokkekamp på skolekjøkkenet, har hatt mange positive erfaringer.

Noen tips og råd til planleggingen

 • Hver gruppe planlegger hva de skal lage. 

  - Alle gruppene skal lage en middag og en dessert til fire personer.

  - Elevene kan selv finne oppskrifter i kokebøker eller på nettet. Be elevene lese gjennom framgangsmåten i oppskriftene de ønsker å bruke, og be dem vurdere om de synes at oppskriftene ser ut til å være enkle å følge. Du bør også se gjennom oppskriftene selv. Sjekk at de virker greie, og at framgangsmåtene som beskrives, er logiske og fullstendige.

  - Vurder også om tiden elevene har til rådighet, gjør det mulig å lage det de ønsker.

  - Er mengdene som er angitt i oppskriftene, greie? Dette kan være en fin mulighet til å legge inn regneøvelser som går ut på å øke eller redusere porsjonene.

 • Elevene skal sette opp handleliste og budsjett, og du må sjekke om det ser realistisk ut. Du kan eventuelt hjelpe elevene med å finne alternativer.
 • Lag en liste over basismatvarer som elevene ikke behøver å kjøpe inn, for eksempel olje/margarin, mel, sukker, krydder osv. Dette kan settes fram på et bord på skolekjøkkenet under kokkekampen.
 • Når du forklarer elevene om kokkekampen, er det viktig at du fokuserer på betydningen av å planlegge godt, ha en tydelig arbeidsfordeling og ha en god tidsplan. Du må gå gjennom og godkjenne alt dette når elevene har det klart.
 • Elevene kan kanskje selv gjøre innkjøpene? Fortell dem at de må huske å ta vare på kvitteringene og levere dem inn til skolen.
 • Sett matvarene i kjøleskap/fryser/matskap, og merk dem gjerne med gruppens navn. Slik står alle matvarene klar til den dagen kokkekampen skal gjennomføres.
 • Elevene må sette opp regnskap for de faktiske utgiftene.

Læring

Elevene vil få et stort læringsutbytte av å gjennomføre en kokkekamp. De får øvelse i å:

 • finne oppskrifter fra ulike kilder og sette sammen en meny
 • kjøpe inn mat selv og beregne innenfor et budsjett (Det er nødvendig å beregne, kalkulere, notere og diskutere før de går i butikken – og kanskje også i butikken.)
 • beregne mengder, porsjoner, antall osv.
 • planlegge arbeidet innenfor en gitt tidsramme
 • samarbeide – elevene skal selv fordele oppgavene seg imellom
 • holde arbeidsplassen ryddig og ren underveis, noe som også bør telle i kokkekampen
 • presentere menyen og servere mat til dommerne, forutsatt at dere har en jury
 • reflektere over hvordan de synes at det gikk, forutsatt at dere bruker litt tid på dette i etterkant av kokkekampen (Her kan dere gjerne bruke spørsmålene og oppgaven i elevboka som utgangspunkt.)

Lykke til med kokkekampen!

Spørsmål
Oppdrag