Tips

Tips

Helsedirektoratet har gitt ut en rapport som angir anbefalinger for inntak av ulike næringsstoffer (2014). Rapporten heter «Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet».

Se elevtekst for denne leksjonen.

Dette kapittelet handler om de ulike vitaminene og mineralene. Kapittelet er ment som et fordypningskapittel som du som lærer kan velge å referere til gjennom undervisningsåret. Det er ikke meningen at elevene skal kunne alt i dette kapittelet, men de skal kunne slå opp for å finne informasjon om de ulike vitaminenes og mineralenes funksjon (hva de gjør i kroppen) og eksempler på kilder i kostholdet. Kapittelet kan gjerne ses i sammenheng med leksjon 2 og 3, som handler om makronæringsstoffene og kort tar for seg vitaminer og mineraler. Dette temaet kan kombineres med relevante kompetansemål i naturfag. 

Vitaminer

Med et variert kosthold får vi som regel i oss nok vitaminer. Det vitaminet vi oftest får for lite av, er vitamin D. Du finner det i fet fisk, tran og egg. Vitaminet produseres også i kroppen når sollys treffer huden. Om sommeren kan vi produsere mye vitamin D, men i vinterhalvåret er kostkildene desto viktigere. 

Vitamin C-innholdet i matvarer kan reduseres ved oppbevaring og varmebehandling. For å beholde mest mulig av innholdet av vitamin C i frukt og grønnsaker bør de lagres eller oppbevares på et sted som er mørkt og kjølig, for eksempel i et kjøleskap. Ved koking av grønnsaker er det lurt å ikke koke dem for lenge. Man bør også bruke så lite vann som mulig, for å beholde mest mulig av vitaminet. Denne informasjonen kan være interessant å dele med elevene. Det gjør dem bevisst på at enkelte vitaminer kan påvirkes av oppbevaring og tilberedning. Samtidig bør du presisere at det aller viktigste er å spise frukt og grønnsaker, uavhengig om det har blitt oppbevart eller tilberedt optimalt. Disse matvarene inneholder også mange andre næringsstoffer som vi trenger.

Mineraler og sporstoffer

Det finnes flere mineraler enn dem vi har listet opp i dette kapittelet, for eksempel svovel, krom, mangan og molybden. Vi har valgt å legge vekt på de mineralene og sporstoffene som enten er knyttet til mangeltilstander hos mennesker, eller som er av spesifikk betydning for barn og ungdom. 

Dersom elevene skal fordype seg i ett eller flere av næringsstoffene i løpet av skoleåret, anbefaler vi at de velger noen av de næringsstoffene som det finnes mye kunnskap om, og som de norske helsemyndighetene gir konkrete anbefalinger om med hensyn til inntak, for eksempel vitamin D, jern, jod, vitamin C eller kalsium.

Matvaregrupper

Det finnes mange forskjellige måter å dele matvarer inn i grupper på. I dette kapittelet har vi delt dem inn i tråd med inndelingen i Helsedirektoratets kostråd.

Oppdrag