Tips

Visste du at?

Leksjonen omhandler følgende kompetansemål:

ML1: planleggje og lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare kva for næringsstoff matvarene inneheld.

MK2: lage mat for ulike sosiale samanhengar og drøfte korleis mat er med på å skape identitet.

MK3: gi døme på korleis kjøkkenreiskapar, tillagingsmåtar eller matvanar har endra seg over tid eller flytta seg geografisk, og forklare korleis det har verka inn på livet til folk.

Se elevtekst for denne leksjonen.

HAR VI SNART SMAKT PÅ ALL VERDENS MAT?

Om matallergi, matintoleranse, religion og kultur:

Denne leksjonen inneholder forslag til mange ulike retter, og derfor har vi ikke tatt med noen beskrivelser av konkrete allergener. Noen retter er fri for gluten, mens andre er uten meieriprodukter. Det finnes også et vegetarisk alternativ.

Forslag til arbeidsfordeling og rekkefølge på kjøkkenet:

I denne leksjonen er det satt opp mange forslag til retter. Du som lærer kan avgjøre hvor mange og hvilke retter dere lager på kjøkkenet. En løsning er å la de ulike gruppene lage forskjellige retter og deretter dekke et langbord med de ferdige resultatene, slik at alle kan få smake på alt. På grunn av det store antallet retter er det ikke satt opp forslag til arbeidsfordeling. Gi gjerne elevene i oppgave å løse dette.

  1. Håndvask og repetisjon av hvordan vi jobber på kjøkkenet, basert på erfaringer fra forrige leksjon.
  2. Gjennomgang av det som skal lages. Demonstrer relevante teknikker.
  3. Felles måltid.
  4. Gjennomgang av hva elevene har lært.
  5. Rydding og vasking. Tell opp utstyret i hvert enkelt kjøkken. Pass på at alt er tørket og ligger pent på plass.

Mat i ulike verdensdeler og land

Kylling og couscoussalat og stekt ris_2

Norge er et flerkulturelt samfunn. Dette kommer tydeligere til uttrykk i våre dager enn for bare én generasjon siden. Kunnskap om andre menneskers kulturelle bakgrunn og
religion er en viktig del av samfunnsforståelsen. I denne leksjonen er det meningen at elevene skal få et inntrykk av hva som er de viktigste råvarene i de ulike delene av
verden, og lære litt om hvilke matlagingsteknikker som brukes og hvilke typer retter som tradisjonelt spises i noen utvalgte land. Leksjonen tar også for seg noen av reglene som gjelder for mat i de store verdensreligionene. 

Maten i verden er et spennende tema som gjerne kan kombineres med kompetansemål i andre fag, som for eksempel samfunnsfag og KRLE-faget. Leksjonen kan med fordel gjennomføres over to uker. Da kan oppdrag 1 være et godt utgangspunkt for et gruppeprosjekt som elevene får i lekse etter den første økten. La elevene velge en rett de ønsker å lage fra det landet de har valgt seg ut. I den neste økten kan hver gruppe presentere mattradisjonene fra sitt land og lage den retten de har valgt seg ut. Lag en buffé, slik at alle får smake på maten fra de ulike landene.

Forslag til svar på spørsmål
Oppdrag