Leksjonen omhandler følgende kompetansemål:

MF4: vurdere og velje varer ut frå etiske og berekraftige kriterium.

Se elevtekst for denne leksjonen.

Hva er god dyrevelferd?

Om matallergi, matintoleranse, religion og kultur:

  • Gluten/hvete: Hamburgerbrød kan lages med glutenfritt mel. Som regel brukes samme mengde mel. Les på forpakningen for ytterligere informasjon. Vegetarburgerne kan lages med glutenfri strøkavring eller potetmel.
  • Ved laktoseintoleranse kan laktosefri kremfløte brukes til å piske krem.
  • Ved melkeproteinallergi benyttes melkefri margarin eller olje til steking.

Forslag til arbeidsfordeling og rekkefølge på kjøkkenet:

Det er opp til deg som lærer å avgjøre om dere skal lage begge burgerne eller velge én av dem. Dersom begge rettene lages, kan for eksempel to grupper lage den ene, mens to grupper lager den andre. Dersom det er knapt med tid kan kanskje gjærdeigen
settes på forhånd.

  1. Håndvask og repetisjon av hvordan vi jobber på kjøkkenet basert på erfaringer fra tidligere leksjoner.
  2. Gjennomgang av det som skal lages. Arbeidsfordeling: To elever lager burgere. To elever lager hamburgerbrød, stekte epler og dekker bord.
  3. Felles måltid.
  4. Gjennomgang av hva elevene har lært.
  5. Rydding og vasking. Tell opp utstyret i hvert enkelt kjøkken. Pass på at alt er tørket og ligger pent på plass.

Dyrevelferd er et viktig tema innenfor dyrehold i landbruket. Det etiske aspektet ved å holde dyr for produksjon av mat er et spørsmål som ofte dukker opp når man snakker om dyrevelferd. Dyrene har en klar egenverdi utover det å gi oss mat på bordet. Når vi handler kjøtt, melk og egg i butikken, er som regel tanken på at dette er animalske produkter, fjern for oss. Innsikt i kravene og reguleringene som foreligger for å sikre god dyrehelse og dyrevelferd i det norske landbruket, er et viktig utgangspunkt for dette temaet. 

Kunnskap gir god dyrevelferd 

God kunnskap om dyrenes helse, atferd og naturlige behov er viktig for å sikre at de har det best mulig. Dyrevelferd kan måles på ulike måter, og såkalte velferdsindikatorer benyttes til dette. Eksempler på parametere som i sum gir et bilde av dyrenes velferd, er målinger av hvor mye plass de har til rådighet, hva slags liggeunderlag de har, om de har tilgang til noe de kan aktivere seg med, og observasjoner av om de har normal atferd og om de leker med hverandre. Det er også viktig å huske på at dyrene har en egenverdi utover å gi oss mat – de skal oppleve å ha det godt. 

Husdyrenes fem friheter

Det finnes lover og forskrifter for å sikre god helse og velferd blant dyrene i norsk landbruk. De første velferdskriteriene for husdyrhold ble definert i 1965 av Brambell-komiteen og kalles «dyrenes fem friheter». Disse har vært utgangspunkt for videre utvikling av hvordan vi kan måle og sikre god velferd blant dyr. En gjennomgang av og diskusjon om hva disse fem punktene innebærer, kan være et utgangspunkt for arbeidet med dette temaet.

Samarbeid om bedre dyrevelferd

Lam-foring inne

Mattilsynet er den offentlige myndigheten som fører tilsyn med regelverket, men hovedansvaret ligger hos dem som holder eller håndterer dyrene til daglig, enten det er hos bonden, under dyretransport eller på slakteriet. Kanskje dere kan planlegge og gjennomføre et gårdsbesøk, slik at elevene får mulighet til å observere hvordan dyrehold foregår i praksis? Da kan elevene samtidig forberede spørsmål til bonden om hvordan god dyrehelse og dyrevelferd ivaretas på gården. 

Mål om å bli bedre og bedre for hver dag 

Det jobbes kontinuerlig med å bedre dyrevelferden, og vi får stadig mer kunnskap om dyrenes behov. Det er viktig at regelverket er kunnskapsbasert. Derfor videreutvikles dette etter hvert som kunnskapsnivået øker og tas i bruk på gårdene. Et eksempel på dette er at verpehøner tidligere satt i tomme nettingbur hvor de kun fikk mat og vann. Dette førte til at sykdom og dødelighet blant hønene gikk ned, men det ga dem samtidig et lite tilfredsstillende liv. I dag er det krav om at høner som holdes i bur, skal ha bedre plass, og at de skal ha mulighet til å bygge rede, sitte på vagle og bade i strø. Stadig flere bønder går også over til å ha frittgående systemer.

Forslag til svar på spørsmål
Oppdrag