Leksjonen omhandler følgende kompetansemål:

ML1: planleggje og lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare kva for næringsstoff matvarene inneheld.

ML5: vurdere kosthaldsinformasjon og reklame i media.

MF2: drøfte korleis ulike marknadsføringsmetodar kan påverke vala av matvarer som forbrukarane gjer.

MF3: utvikle, produsere, gje produktinformasjon og reklamere for eit produkt.

Se elevtekst for denne leksjonen.

HVA OM DU KUNNE LAGE ET HELT NYTT LUNSJPRODUKT?

I disse leksjonene skal elevene få prøve seg på å utvikle et produkt. For å gjøre det mer relevant for skolesituasjonen foreslår vi at dette skal være et lunsjprodukt. De skal også markedsføre produktet sitt. 

Dette prosjektet går direkte på kompetansemål MF3. Gjennom prosjektet får elevene innsikt i hva det innebærer å utvikle et eget produkt – fra idé til ferdig produkt i salg. De får også innsikt i hva som ligger bak reklame og markedsføring. Det kan være lurt å finne fram ulike reklamer som dere går gjennom og analyserer i fellesskap. Dette vil gi en bedre forståelse av temaet. Reklamene bør først og fremst være relatert til mat og drikke. Denne entreprenørskapsoppgaven gir deg som lærer mulighet til å vurdere elevenes kunnskap i faget fordi mange kompetansemål er direkte knyttet til oppgaven, og den kan utvides til å omfatte enda flere av målene.

Dette er en stor og omfattende oppgave, så prosjektet bør gå over minst to uker. Elevene får mulighet til å bruke veldig mye av det de har lært gjennom skoleåret, blant annet om kjøkkenhygiene og mattrygghet og obligatorisk merking av mat. Dette betyr at næringsinnholdet i produktet må analyseres i Kostholdsplanleggeren. Dersom du ønsker å utvide prosjektet ytterligere, kan du gi elevene i oppgave å vurdere produktet sitt opp mot kostrådene og anbefalinger for enkeltnæringsstoffer, som for eksempel fiber. Hvordan er innholdet av salt, sukker og mettet fett, og hvor mye grønt er det i retten? Finn gjerne fram kriteriene for bruk av nøkkelhullsmerket i nøkkelhullsforskriften på Lovdata. Produktene som elevene utvikler, vil tilhøre gruppen av ferdigretter. Elevene kan da vurdere om produktet deres er godt nok sammensatt ernæringsmessig til å kunne forsynes med merket. 

Elevene skal utvikle et eget lunsjprodukt som for eksempel et alternativ til skolemat. Nedenfor følger forslag til hvordan prosjektet kan gjennomføres. Det kan være en god idé å dele klassen og kjøre dette prosjektet parallelt med den praktiske prøven.

Forslag til svar del 1: Entreprenørskap – planleggingsfasen
Forslag til svar del 2: Entreprenørskap – gjennomføringsfasen

Forslag til gjennomføring del 2: Markedsføre produktet

I denne delen av prosjektet skal produktene som elevene har utviklet, markedsføres. Dette kan for eksempel gjøres ved at de holder en presentasjon hvor de «selger inn» sitt lunsjprodukt for de andre i klassen. Her har de virkelig muligheten til å trekke fram alt det de har lært av teori i faget! Elevene bør ha lest del 2 i teoriboka før de setter i gang med arbeidet.

I tillegg til å bruke virkemidler fra reklamens verden, for eksempel humor og å spille på følelser, kan de trekke fram mange viktige faktaopplysninger om produktet fra fagkunnskapen de har tilegnet seg i mat og helse-faget. Målgruppen for produktet er medelevene deres – altså en gruppe de kjenner godt. Elevene må få fram hva som er positivt med produktet. 

Eksempler på hva som kan nevnes:

 • Hvilke næringsstoffer finnes i produktet, og hva gjør disse stoffene for kroppen? Det er blant annet essensielt at måltidet gir energi til å prestere bra resten av skoledagen.
 • Hvilke kostråd er måltidet i tråd med?
 • Hvorfor lønner det seg å spise et sunt og godt skolemåltid? (Stikkord: blodsukker og konsentrasjon.)
 • Passer måltidet inn i et bærekraftig kosthold? På hvilken måte?
 • Er maten lokalprodusert? Hvorfor kan dette være et salgsfortrinn?

For å sikre en god sluttvurdering i faget bør elevene i tillegg levere inn en liten mappe med dette innholdet:

 • en tegning av forslag til emballasje, med riktig merking av produktet
 • et budsjett med prisoverslag og forslag til utsalgspris
 • navn på bedriften og produktet og slagord for produktet
 • informasjon om hvilke kostråd produktet er i tråd med
 • evaluering av hva som kunne ha gjort produktet enda bedre smaksmessig og/eller sunnhetsmessig
 • prosessevaluering (Hvordan synes de gjennomføringen av de ulike fasene gikk? Er det noe de ville ha gjort annerledes dersom de skulle ha gjort dette på nytt?)