• Formål
  • Grunnleggjande ferdigheiter
  • Hovudområde
  • Kompetansemål etter 7. årssteget
  • Kompetansemål etter 10. årssteget
  • Timetal
  • Vurdering